รู้จักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Posted 08/04/2019 | update : 06/06/2022

ชื่อ (ภาษาไทย)  : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สชน.

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Chiang Mai Night safari

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : CnS.

 

CONCEPT l แนวคิดในการออกแบบ
…………………………………………………..
• ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำเอาลักษณะเด่นของช้างมาทำการออกแบบ ตราสัญลักษณ์สวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

• จากรูปด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของช้าง 2 เชือกไขว้งากันแทนสัญลักษณ์ของกาแล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่

• จากรูปโดยภาพรวมทั้งหมดเป็นรูปหน้าตรงของช้างที่กำลังมองตรงไปข้างหน้า แทนความหมายของสัตว์ที่ดำรงชีวิตในเวลากลางคืน

• อักษรเป็นลักษณะของตัวหนังสือล้านนาประยุกต์ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือ

• สีดำ แทนความหมายของเวลากลางคืน สีเขียวแทนความหมายของสิ่งมีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์

• Design by : จักรพงศ์ บุญโยม
http://www.e-fengshuidesign.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...
12,099
View